Ladislav Vrba
Podlahy

| Start | Služby | Podklad | Typy podlah | Renovace | Ukázky | Kontakt |

Podklady

Rovina a pevnost podkladu Rovný a pevný podklad je základ kvalitní podlahy s dlouhou životností. Vyrovnání podkladu provádíme vyzkoušenými technologickými postupy.  Určení  nejvhodnějšího postupu záleží jak na stavu původního podkladu, tak na typu zvolené podlahoviny.

Vyrovnání podkladu provádím aplikací samonivelačních cementových nebo hmot na bázi anhydridridu.
Rovněž používám podkladní desky dřevoštěpkové, dřevotřískové nebo multifunkční desky. Všechny typy desek montuji více postupy - jako plovoucí, vruty, hmoždinkami případně na trámkový rošt.

Izolaci zajišťuji použitím polystrenových pásů, dřevovláknitých desek, korkových podložek. Pro podlahové vytápění používám pružný polystyren zpevněný PE foliemi.

Na kvalitu  podlahy má značný vliv vlhkost podkladu i vzduchu. Rovněž teplota při pokládce hraje důležitou roli. To jsou důležité technologické předpoklady kvality provedené práce. Těmto faktorům věnuji zásadní pozornost.

Maximální vlhkost podkladu u nevytápěných podkladů pro dřevěné, elastické a laminátové podlahy se pohybuje v intervalu 0,5% - 2% v závislosti na typu podlahy.
Pro vytápěné podklady jsou tyto hodnoty 0,3% resp. 1,8% v závislosti na druhu podkladu.

Vzdušná vlhkost pro dřevěné a korkové podlahy je v intervalu 45%-65%. Pro laminátové podlahy činí 40%-60%.

Teplota vzduchu v době pokládky by měla být shodná s teplotou provozu podlahy. Ideální teplota pro schnutí a zrání většiny materiálů je v rozsahu 18-240 C. Striktním dodržováním  norem minimalizuji možnost rozměrových změn použitých materiálů.